מחקר כמותי

סאפיו מנהלת מחקרי צרכנים כמותיים באמצעות האינטרנט והטלפון וכן בראיונות פנים אל פנים במיקומים שונים.

 

השימוש במחקרים כמותיים מאפשר לנו להשיג אינפורמציה בעלת תוקף ומהימנות סטטיסטית ולהעריך מדדים שיווקיים שונים.

 

גם בתחום המחקר הכמותי סאפיו מתכננת ומבצעת מחקרים המספקים לא רק מידע כללי וממצאים תיאוריים, אלה כלים ופתרונות יישומיים לקבלת החלטות ולפיתוח וגיבוש פעילויות שיווקיות ועסקיות שונות.

 

השירותים בתחום המחקר הכמותי כוללים:

  • הגדרת מטרות מחקר שיסייעו לארגון בקבלת ההחלטות רלבנטיות ואופרטיביות ובהשגת מטרות עסקיות ברורות
  • תכנון מתודולוגיית המחקר והמודלים האופטימאליים לניתוח הנתונים
  • כתיבת שאלון המחקר הדרוש להשגת המטרות שהוגדרו
  • ביצוע עבודת השטח ברמת הפיקוח ובקרת איכות הגבוהות ביותר
  • ניתוח סטטיסטי מקיף ומעמיק
  • דו"חות מחקר שהופכים "הרים" של נתונים לסיפור ויזואלי ברור ובעל ערך מוסף וכוללים שימוש במודלים אסטרטגיים ואינפוגרפיים שמאפשרים:

               - ריכוז ומיקוד התובנות והפיכתן למסקנות רלבנטיות, אופרטיביות וישימות

               - מעבר חלק משלב המחקר לשלב האסטרטגיה והיישום

               - בסיס משותף לדיון בין הגורמים השונים בארגון

               - התרשמות מהירה ומדויקת עבור מקבלי החלטות בארגון